Tarikh Semakan Keputusan UPSR, PASR, PT3, SPM, SPMU, STAM, STPM serta
Semakan Tawaran SBP, Sekolah Kawalan, MRSM, Tingkatan 6, Matrikulasi, MUET dll

Posts Tagged ‘Syarat masuk Tingkatan 6 (MBK)’

Syarat Kelayakan Kemasukan ke Ting 6 Bawah 2018/2019 (Murid Berkeperluan Khas)

Posted on: April 16th, 2018 by viewnow

Syarat AM:  Berumur antara 17 sehingga 21 tahun pada 1 Januari tahun semasa.  Wajib lulus Sijil Pelajaran Malaysia dan lulus mata pelajaran Bahasa Melayu.

Ringkasan  (MBK sahaja):
Tidak melebihi 18 unit (3 mata pelajaran terbaik) untuk jurusan sains.
Tidak melebihi 18 unit (3 mata pelajaran terbaik) untuk jurusan sains sosial.
Tidak melebihi 18 unit (3 mata pelajaran terbaik) untuk jurusan agama.Syarat KHAS:

1. JURUSAN SAINS

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran iaitu sekurang-kurangnya C bagi mata pelajaran berikut:

• Matematik/ Matematik Tambahan
• Kimia
• Fizik
• Biologi
• Lukisan Kejuruteraan/ Pengajian Kejuruteraan Mekanikal/ Pengajian Kejuruteraan Awam/ Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik/ Reka Cipta/ Teknologi Kejuruteraan/ Information And Communication Technology/ Pengajian Agroteknologi
• Pengurusan Makanan/ Pengajian Pakaian
2. JURUSAN SAINS SOSIAL

i. Sekolah Menengah Harian.

Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran daripada kumpulan yang berlainan seperti berikut:

• Bahasa Melayu
• Bahasa Inggeris
• Kesusasteraan Melayu/ Literature in English
• Sejarah
• Geografi
• Pendidikan Seni Visual
• Komunikasi Visual
• Seni Halus
• Teater
• Reka Bentuk
• Pendidikan Muzik
• Muzik
• Tari
• Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral
• Matematik/ Matematik Tambahan
• Prinsip Perakaunan
• Sains/ Sains Tambahan/ Applied Science
• Salah satu mata pelajaran Teknik/ Mata Pelajaran Vokasional (MPV)
• Tasawwur Islam/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Pendidikan
Syariah Islamiah
• Bahasa Arab/ Bahasa Cina/ Bahasa Tamil/ Bahasa Iban/ Bahasa
Kadazandusun/ English for Science and Technology
• Sains Pertanian/ Pengajian Keusahawanan/ Perdagangan/ Ekonomi
Asas/ Ekonomi Rumah Tangga/ Pengetahuan Sains Sukan

ii. Sekolah Menengah Agama

a) Di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA) dan Sekolah
Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK)

Mendapat sekurang-kurangnya Gred D bagi mata pelajaran Bahasa Arab dan Mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti berikut :

• Tasawwur Islam
• Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab

b) Di Sekolah Berasrama Penuh Bagi Kolej Islam Sultan Alam Shah (KISAS) dan Sekolah Menengah Agama Persekutuan (SMAP) Labu

Mendapat sekurang-kurangnya Gred C bagi mata pelajaran Bahasa Arab dan mendapat sekurang-kurangnya TIGA kepujian dengan jumlah mata gred tidak melebihi 18 unit bagi 3 mata pelajaran elektif seperti berikut :

• Tasawwur Islam
• Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah
• Pendidikan Syariah Islamiah
• Bahasa Arab