Tarikh Semakan Keputusan UPSR, PASR, PT3, SPM, SPMU, STAM, STPM serta
Semakan Tawaran SBP, Sekolah Kawalan, MRSM, Tingkatan 6, Matrikulasi, MUET dll

Sukatan Pelajaran STPM Baharu Bahasa Melayu 910

Posted on: June 1st, 2012 by viewnow

Sukatan Pelajaran STPM Baharu Mulai Sesi 2012/2013 – Bahasa Melayu 910

Sukatan ini merangkumi topik-topik yang berikut :

Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu, Bidang Fonologi, Pembacaan Kritis dan Analitis, Penulisan Esei Tidak Berformat ; Morfologi, Sintaksis, Analisis Kesalahan Bahasa, Penulisan Esei Berformat; Wacana, Retorik, Variasi Bahasa, Laras bahasa, Semantik, Pragmatik, Penulisan Ilmiah 

Tags:

Comments are closed.