Tarikh Semakan Keputusan SPM, SPMU, STPM dll, Semakan Tawaran SBP, Ting 6, Matrikulasi dll

Sukatan Pelajaran STPM Baharu Bahasa Melayu 910

Posted on: June 1st, 2012 by viewnow

Sukatan Pelajaran STPM Baharu Mulai Sesi 2012/2013 – Bahasa Melayu 910

Sukatan ini merangkumi topik-topik yang berikut :

Sejarah dan Perkembangan Bahasa Melayu, Bidang Fonologi, Pembacaan Kritis dan Analitis, Penulisan Esei Tidak Berformat ; Morfologi, Sintaksis, Analisis Kesalahan Bahasa, Penulisan Esei Berformat; Wacana, Retorik, Variasi Bahasa, Laras bahasa, Semantik, Pragmatik, Penulisan Ilmiah 

Tags:

Comments are closed.