Tarikh Semakan Keputusan SPM, SPMU, STPM dll, Semakan Tawaran SBP, Ting 6, Matrikulasi dll

Panduan Ujian Lisan Bahasa Melayu Untuk Calon Persendirian (Tertakluk kepada pindaan oleh LPM)

Posted on: March 22nd, 2014 by viewnow
 • Calon akan dihubungi dan dimaklumkan tarikh (bulan Julai), masa/sesi serta tempat ULBSBM akan dijalankan.
 • Pada hari berkenaan, anda perlu mendaftarkan diri kepada guru bertugas di pusat ULBSBM.
 • ULBSBM akan terbahagi kepada 2 bahagian:
  • Individu
  • Kumpulan
 • Untuk individu, model 1 akan digunakan, iaitu calon akan berbual dengan pentaksir lisan.

  MODEL 1

   

  Anda akan disoal:

  • Maklumat peribadi sebagai sesi perkenalan.
  • Biasanya,  tajuk/tema diberi. Anda perlu bercakap dengan lancar, menggunakan bahasa yang baku dan dapat menguasai isi bagi tajuk/tema berkenaan.


 • Untuk kumpulan, anda akan dibahagikan kepada kumpulan seramai 3 hingga 4 orang.
  • model 5 akan digunakan, iaitu perbualan secara berkumpulan.

  MODEL 5

   

 • Biasanya,  tajuk/tema diberi.
 • Anda perlu aktif bercakap dengan lancar, menggunakan bahasa yang baku dan dapat menguasai isi bagi tajuk/tema berkenaan.
 • Jangan biarkan ahli kumpulan yang lain sahaja bercakap!
 • Anda dan kumpulan diberi masa untuk perbincangan awal sebelum dipanggil untuk sesi penilaian.

KRITERIA PENSKORAN

 

BAHAN/AKTIVTITI

  

BORANG ULBS

Rujukan : Buku Panduan ULBS, LPM, KPM

Tags: ,

Comments are closed.