Home Page : MySchoolChildren.com
Permohonan T1 SBP*****Trial SPM 2014 Pulau Pinang*****PAT Form 4 MRSM 2012

PANDUAN RINGKAS PENDAFTARAN CALON PERSENDIRIAN SPM ( NOVEMBER ) DAN SPMU ( JUN )

Posted on: April 21st, 2014 by viewnow

1.  Tarikh Pendaftaran SPMU

2.  Syarat Kelayakan Calon Sijil Pelajaran Malaysia Persendirian (November)

3.  Syarat Kelayakan Calon Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan (Jun)

4.  Ujian Lisan Khusus Calon Persendirian ( ULKCP )

PERINGATAN :   BAGI CALON SPM ULANGAN (JUN) SAHAJA!  Sila layari laman web rasmi Lembaga Peperiksaan untuk maklumat tentang urusan Pendaftaran SPM (U)AtasTalian di alamat : http://apps.moe.gov.my/spmu/daftar