Tarikh Semakan Keputusan SPM, SPMU, STPM dll, Semakan Tawaran SBP, Ting 6, Matrikulasi dll

KHB Kemahiran Teknikal Percubaan PMR 2012 Selangor

Posted on: October 10th, 2012 by viewnow

Peperiksaan Percubaan PMR Tahun 2012 Negeri Selangor. Kemahiran Hidup Bersepadu Pilihan 1 Kemahiran Teknikal (Trial Examination PMR. State of Selangor 2012. Living Skills. Option 1 Technical Skills)Download Soalan 

SKEMA         

 

Tags:

Comments are closed.