Tarikh Semakan Keputusan SPM, SPMU, STPM dll, Semakan Tawaran SBP, Ting 6, Matrikulasi dll

Archive for the ‘PT3’ Category

BORANG PENGURUSAN PEPERIKSAAN

Posted on: March 26th, 2017 by viewnow

Pelbagai borang dan panduan untuk kegunaan peperiksaan SPM, SPMU, STAM, PT3, PASR, UPSR, UPBA

KOD BORANG  NAMA BORANG
LP/Am 35 Pin.1/2012 Borang Permohonan Petugas Peperiksaan
LP/Am 65A Pin. 1/2016 Borang Permohonan Semak Semula/Kes ‘T’
LP/Am 38 Pin.1/2016 Borang Pembetulan Maklumat Calon
LP/Am 75 Pin.1/2015 Borang Pembatalan Pendaftaran Peperiksaan (Borang Pembatalan Rekod Calon)
LP/Am 76 Pin.1/2013 Borang Kemaskini/Pembatalan Rekod SekolahLP/Pendaftaran Borang Pendaftaran Peperiksaan (Borang Universal merangkumi semua peperiksaan yang berikut)

·         Panduan isi borang Calon SPM Persendirian

·         Panduan  isi borang Calon SPM Sekolah

·         Panduan  isi borang SPM Ulangan

·         Panduan  isi borang STAM

·         Panduan  isi borang UPBA

·         Panduan  isi borang UPSR

·          Panduan  isi borang PASR

LP/PT3 01 Borang Pendaftaran Calon PT3
LP/Am 118 Borang Pengenalan Diri Calon