Tarikh Semakan Keputusan UPSR, PASR, PT3, SPM, SPMU, STAM, STPM serta
Semakan Tawaran SBP, Sekolah Kawalan, MRSM, Tingkatan 6, Matrikulasi, MUET dll

Bahasa Melayu Kertas 1, 2 PMR 2013 LPKPM

Posted on: August 26th, 2014 by viewnow

Peperiksaan PMR Tahun 2013 (Tahun Terakhir). Bahasa Melayu Kertas 1, 2 (Malay Language Paper 1, 2  PMR year 2013. Board of Examination, Ministry of Education Malaysia).

Topics for Essay Writing (not less than 180 words), Paper 2, Sec C
1. Rakan karib anda sering melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah. Sebagai rakan, jelaskan usaha-usaha yang dapat anda lakukan untuk membantu rakan anda itu supaya tidakberterusan melakukan aktiviti-aktiviti tersebut.
2. Hubungan kekeluargaan yang erat amat penting dalam melahirkan keluarga bahagia. Huraikan peranan ibu bapa dalam usaha untuk mengeratkan hubungan ahli keluarga.
3. Hari Kokurikulum telah diadakan dengan meriah di sekolah anda. Ceritakan aktiviti-aktiviti yang diadakan semasa Hari Kokurikulum tersebut.
4. Anda akan menyertai pertandingan syarahan di sekolah anda. Tajuk syarahan anda ialah ‘Kesan Internet Terhadap Masyarakat’. Sediakan teks syarahan anda itu selengkapnya.
5. … Amin menyesali perbuatannya. Dia sedar bahawa dia begitu terburu-buru ketika membuat keputusan. Akhirnya, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Lantas, dia berjanji untuk lebih berhati-hati pada masa akan datang. Tulis sebuah cerita yang berakhir dengan petikan di atas.

 Download  Question   
.
Tags:

Comments are closed.