FORMAT PENTAKSIRAN MATA PELAJARAN SEJARAH

MULAI TAHUN 2013

Bil

Perkara

Kertas 1 (1249/1)

Kertas 2 (1249/2)

Kertas 3 (1249/3)

1

Jenis Instrumen :

Objektif

Subjektif

Tugasan

2

Jenis Item :

Aneka Pilihan

Struktur & Esei

Tugasan

3

Bilangan Soalan :

40 soalan

Bahagian A (Struktur):

1 Tugasan

4 soalan wajib

40 markah

Nota :

(10 markah setiap soalan)

Tema/tajuk umum dimaklumkan kepada calon satu bulan sebelum tarikh peperiksaan bagi Kertas 3.

Bahagian B (Esei)

7 soalan pilih 3

60 markah (20 setiap soalan)

Tajuk tugasan serta panduan menjawab diberi pada hari peperiksaan

4

Pemberatan :

30%

50%

20%

5

Jumlah Markah :

40 markah

100 markah

100 markah

6

Tempoh Ujian :

1 jam

2 jam 30 minit

3 jam

7

Konstruk :

Mengingati

Mengingati

Memahami

Memahami

Memahami

Mengaplikasi

Menganalisis

Mengaplikasi

Menganalisis

Menganalisis

Menilai

Menilai

Menjana idea

Menjana idea

Nilai

8

Cakupan Konteks :

Sukatan Pelajaran Tingkatan 4 & 5

9

Aras Kesukaran :

Sesuai dengan tahap pembelajaran Sejarah murid di hujung Tingkatan Lima


Recommended Readings for Sejarah Paper 3

Recommended Blog for SEJARAH PMR and SPM