1. PANDUAN AM
2. PANDUAN KHUSUS
3. PANDUAN PENCAPAIAN KHAS / ISTIMEWA MURID

CETAK PANDUAN PERMOHONAN

A. PANDUAN AM
  1. Borang permohonan hendaklah diisi oleh pemohon dengan BIMBINGAN IBUBAPA/PENJAGA/GURU. Pemohon TIDAK DIGALAKKAN mengisi borang secara bersendirian;
  2. Pemohon dikehendaki mengisi semua MAKLUMAT yang diperlukan dengan BETUL dan TEPAT;
  3. Kesilapan mengisi borang permohonan adalah tanggungjawab pemohon DAN BOLEH MENYEBABKAN PERMOHONAN TIDAK DIPERTIMBANGKAN;
  4. Pemohon dikehendaki menyemak semua maklumat yang diisi dengan teliti sebelum mencetak. PENGEMASKINIAN BOLEH DILAKUKAN SEHINGGA TARIKH TUTUP PERMOHONAN.
   
B. PANDUAN KHUSUS
  MAKLUMAT 1-5 AKAN DIPAPARKAN BERDASARKAN DATA PENDAFTARAN UPSR 2014 DARIPADA LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA.
  1. NAMA CALON
  2. ANGKA GILIRAN
  3. NO. SIJIL LAHIR
  4. JANTINA
  5. KOD DAN NAMA SEKOLAH
  6.

KEWARGANEGARAAN
Sila nyatakan Taraf Warganegara pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Warganegara
Pemastautin Tetap
Pemastautin Sementara
Bukan Warganegara
Belum Ditentukan
Tiada Maklumat

  7.

STATUS MURID
Sila nyatakan Status Murid dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Biasa
Yatim
Yatim Piatu

  8.

KETURUNAN
Sila nyatakan Keturunan pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Tiada Maklumat / Melayu / Bugis / Boyan / Banjar / Jawa / Jawi Pekan / Minangkabau / Cina / Cantonese / Foochow / Hainanese / Henghua / Hokchia / Hokchiu / Hokkien / Khek (Hakka) / Kwongsai / Teochew / India / Malayali / Punjabi / Sikh / Tamil / Telegu / Malabari / India Muslim / Bangladeshi / Pakistani / Sri Lanka / Tamil Sri Lanka / Melayu Sri Lanka / Sinhalese / Indonesian / Bumiputera Sabah / Bajau / Dusun / Kadazan / Murut / Sino-Native / Suluk / Binadan / Bisaya / Bongol / Brunei / Dumpas / Illanun / Idahan / Kwijau / Kedayan / Lingkabau / Lundayeh / Lasau / Melanau / Mangkaak / Matagang / Minokok / Melayu Sabah / Momogun / Paitan / Ramanau / Rungus / Sungai / Sonsongan / Sinulahan / Tambanuo / Tagal / Tinagas / Bumiputera Sarawak / Melayu Sarawak / Melanau / Kedayan / Iban Atau Sea Dayak / Bidayuh Atau Land Dayak / Kayan / Kenyah / Murut Atau Lun Bawang / Kelabit / Penan Atau Punan / Bisayah / Berawan / Belot / Bukit / Balau / Batang Ai / Batu Elah / Bukitan / Bintulu / Badang / Dusun / Jagoi / Kiput / Kajang / Kajaman / Kanowit / Lirong / Lemanak / Lusum Atau Lugum / Lusum@Lugum / Matu / Maloh / Melikin / Melaing / Murik / Menondo / Nyamok / Sebob / Seduan / Sekapan / Segalang / Sian / Sipeng / Saribas / Sebuyau / Skrang / Sabah / Selakan / Selakau / Tagal / Tabun / Tutong / Tanjong / Tatau / Taup / Ukit / Unkop / Ulu Ai / Orang Asli (Semenanjung) / Jakun / Negrito / Sakai / Semai / Semelai / Temiar / Senoi / Lain-Lain Asia / Arab / Burmese / Erurasian / Fijian / Filipinos / Gurkha / Japanese / Khmer / Korean / Maltese / Portugese / Thais / Vietnamese / Iranian / Afghan / European / British / Lahenan / Rejang / Saban / Lain-Lain

  9.

AGAMA
Sila nyatakan Agama anutan pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Islam Konfusianisma
Hindu Bahai
Buddha Puak/Suku
Kristian Lain-Lain
Sikhism Tiada Agama
Tao Tiada Maklumat

  10.

KEMAHIRAN JAWI
Sila nyatakan tahap kebolehan membaca dan menulis Jawi pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan Huraian
Cemerlang Boleh membaca dengan lancar dan mahir menulis
Baik Boleh membaca dengan lancar dan penulisan memuaskan
Sederhana Boleh membaca dan menulis sahaja
Lemah Tidak boleh membaca dan menulis

  11. KEMAHIRAN AL-QURAN
Sila nyatakan tahap pencapaian membaca Al-Quran pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan Huraian
Cemerlang Bacaan lancar dan tajwid yang tepat
Baik Bacaan dan tajwid memuaskan
Sederhana Bacaan dan tajwid sederhana
Lemah Tidak boleh membaca Al-Quran

  12. KELAYAKAN SIJIL AGAMA
Sila nyatakan sijil agama yang diperolehi berdasarkan pencapaian tertinggi mengikut pilihan yang diberi.

Contoh Huraian
UPKK  Ujian Penilaian Kelas KAFA
UPSRA Ujian Penilaian Sekolah Rendah Agama
SDEA Sijil Darjah Enam Agama
Tiada Tiada Sijil Agama

  13.

SBP PILIHAN - SILA NYATAKAN SBP PILIHAN PEMOHON

12.1 Pelajar boleh buat tiga pilihan SBP. Pilihan Pertama adalah WAJIB

  14. JENIS ALIRAN (SEKOLAH BERASRAMA PENUH)  
Jenis aliran adalah mengikut SBP pilihan pemohon berkaitan, berdasarkan kod keterangan di bawah:

Aliran
Pakej Mata Pelajaran
Sains
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup, Pendidikan Islam/Moral,
Bahasa Antarabangsa (Arab/Jepun/Jerman/Perancis/Mandarin)
Agama
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains, Matematik, Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup, Pendidikan Islam, Bahasa Arab,
Bahasa Antarabangsa (Jepun/Jerman/Perancis/Mandarin)
  15.

MAKLUMAT KEPIMPINAN
Sila nyatakan pencapaian dan penglibatan pemohon yang berkaitan mengikut aspek-aspek berikut:

1. Kepimpinan Pilih Satu Jawatan Tertinggi
KEPIMPINAN

Ketua Pengawas/Penolong Ketua Pengawas/ Ketua Pengawas Perpustakaan

Pengawas/ Pengawas Perpustakaan/ Ketua Darjah/ Lain-lain yang setaraf

Penolong Ketua Darjah/Lain-lain yang setaraf

Jawatan Khas/Imam dan Lain-lain yang setaraf

Ahli Jawatankuasa/lain-lain yang setaraf

Tiada

  16. KEGIATAN KO-KURIKULUM
Sila nyatakan pencapaian dan penglibatan pemohon yang berkaitan mengikut aspek-aspek berikut:

1a. Pilih Satu Jenis Sukan Yang Diwakili
1b. Sukan Dan Permainan - Pilih Satu Pencapaian Tertinggi
SUKAN DAN PERMAINAN

Mewakili Negara

Mewakili Negeri

Mewakili Daerah/Bahagian/Zon

Mewakili Sekolah

Mewakili Rumah

Tiada

 
2a. Pilih Satu Jenis Kelab / Persatuan Yang Disertai.
2b. Kelab Dan Persatuan - Pilih Satu Jawatan Tertinggi
KELAB DAN PERSATUAN

Pengerusi / Lain-lain Yang Setaraf

Setiausaha / Lain-lain Yang Setaraf

Bendahari / Naib Pengerusi / Lain-lain Yang Setaraf

Ahli Jawatankuasa

Ahli Biasa

Tiada

3a. Pilih Satu Jenis Pasukan Unit Beruniform Yang Disertai.
3b. Pasukan Unit Beruniform - Pilih Satu Jawatan Tertinggi
PASUKAN PAKAIAN SERAGAM

Pengerusi / Sarjan / Ketua Pasukan Kanak-kanak / Ketua Utama Seksyen / Puteri Bongsu Cemerlang

Timbalan Pengerusi / Setiausaha / Koperal / Ketua 6 Sekawan / Ketua Seksyen / Puteri Bongsu

Bendahari / Lans Koperal / Penolong Ketua 6 Sekawan / Penolong Ketua Seksyen Kanan

Ahli Jawatankuasa/ Ahli Aktif/ Penolong Ketua Seksyen

Ahli Biasa

Tiada

4a. Nyatakan Pencapaian Khas / Istimewa Pelajar Yang Disertai (Pencapaian Tertinggi)
4b. Pencapaian Khas / Istimewa Pelajar Pilih Satu Pencapaian Tertinggi
PENCAPAIAN KHAS/ISTIMEWA

Mewakili Negara / Anugerah Peringkat Kebangsaan

Mewakili Negeri

Mewakili Daerah/Bahagian/Zon

Mewakili Sekolah

Mewakili Rumah

Tiada

  17. NAMA BAPA
Sila nyatakan Nama Penuh Bapa
  18. NO. MYKAD BAPA
Sila nyatakan No. Mykad Bapa
  19.

KEWARGANEGARAAN BAPA
Sila nyatakan Taraf Warganegara Bapa pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Warganegara
Pemastautin Tetap
Pemastautin Sementara
Bukan Warganegara
Belum Ditentukan
Tiada Maklumat

  20. PEKERJAAN BAPA
Sila nyatakan Pekerjaan Bapa dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.
  21.

SEKTOR PERKHIDMATAN BAPA
Sila nyatakan Sektor Perkhidmatan Bapa pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Awam
Swasta
Sendiri
Tiada

  22. NAMA IBU
Sila nyatakan Nama Penuh Ibu
  23. NO. MYKAD IBU
Sila nyatakan No. Mykad Ibu

  24.

KEWARGANEGARAAN IBU
Sila nyatakan Taraf Warganegara Ibu pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Warganegara
Pemastautin Tetap
Pemastautin Sementara
Bukan Warganegara
Belum Ditentukan
Tiada Maklumat

  25. PEKERJAAN IBU
Sila nyatakan Pekerjaan Ibu dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.
  26.

SEKTOR PERKHIDMATAN IBU
Sila nyatakan Sektor Perkhidmatan Ibu pemohon dengan memilih ruang berkaitan, berdasarkan butiran yang dipaparkan.

Keterangan
Awam
Swasta
Sendiri
Tiada

  27. PENDAPATAN BULANAN BAPA
Sila nyatakan jumlah pendapatan bulanan bapa pemohon dalam Ringgit Malaysia (RM) dengan mengisi dan memilih ruangan berkaitan. Isikan jumlah RM sahaja tanpa sen.
  28. PENDAPATAN BULANAN IBU
Sila nyatakan jumlah pendapatan bulanan ibu atau penjaga pemohon dalam Ringgit Malaysia (RM) dengan mengisi dan memilih ruangan berkaitan. Isikan jumlah RM sahaja tanpa sen.
  29. BILANGAN TANGGUNGAN
Sila nyatakan bilangan anak di bawah tanggungan ibu/bapa pemohon dengan memilih ruangan yang berkaitan.

Keterangan
1 Orang
2 Orang
3 Orang
4 Orang
5 Orang
6 Orang Atau Lebih

  30.

(a) dan (b) ALAMAT SURAT MENYURAT
Isikan petak yang DISEDIAKAN dengan alamat surat menyurat PEMOHON YANG TERKINI untuk dihubungi. SILA PASTIKAN PENGISIAN PETAK ALAMAT tidak termasuk bandar,poskod dan negeri. Sila pastikan maklumat bandar,poskod dan negeri diisi diruangan yang telah dikhaskan.

PERHATIAN: Alamat ini digunakan oleh Bahagian PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN untuk berhubung dengan PEMOHON jika DITAWARKAN. Jika petak yang disediakan TIDAK MENCUKUPI SILA GUNAKAN singkatan yang mudah difahami.

    Contoh:Jika alamat anda ialah 'No. 191, Jalan Damansara, Taman Kota Idaman, 60405 KUALA  LUMPUR', isikan:
   

ALAMAT POS

NO 191,
JALAN DAMANSARA
TAMAN KOTA IDAMAN
POSKOD : 60405  
BANDAR
: KUALA LUMPUR  
     
  31. BANDAR
Sila nyatakan Nama Bandar pemohon.
  32. POSKOD
Sila nyatakan poskod dengan betul.
  33. PILIH NEGERI TEMPAT TINGGAL PEMOHON.
Sila nyatakan Negeri pemohon.
  34. NOMBOR TELEFON BIMBIT
Sila nyatakan Nombor Telefon Bimbit yang boleh dihubungi.
  35. NOMBOR TELEFON
Sila nyatakan Nombor Telefon yang boleh dihubungi.

^Ke atas

PANDUAN PENCAPAIAN KHAS / ISTIMEWA MURID
1. ANUGERAH KEPADA MURID
  1.1 Tokoh Murid
  1.2 Tokoh Kokurikulum
  1.3 Murid Mithali
  1.4 Pengawas Terbaik
  1.5 Olahragawan/Olahragawati
  1.6 Murid Cemerlang Mata Pelajaran
  1.7 Anugerah Khas dari lain-lain agensi kerajaan atau swasta
  1.8 Tokoh Pembimbing Rakan Sebaya
  1.9 Lain-lain yang berkenaan
     
2. BAKAT YANG MENDAPAT PENGIKTIRAFAN
  2.1 Pencapaian Bidang Muzik
  2.2 Koir
  2.3 Sajak
  2.4 Syair
  2.5 Lakonan
  2.6 Pidato
  2.7 Lain-lain
     
3. KEBOLEHAN ISTIMEWA
  3.1 Pembaca Terbanyak (Anugerah Nilam)
  3.2 Bercerita
  3.3 Pembaca Sifir Terbaik
  3.4 Pembahas Terbaik
  3.5 Lain-lain
     
4. PENCAPAIAN KHAS
  4.1 Kuiz Kesihatan
  4.2 Kuiz Sains
  4.3 Melukis
  4.4 Mencipta laman-web
  4.5 Membaca Al-Quran
  4.6 Berzanji
  4.7 Lain-lain


KEMBALI KE PAPARAN UTAMA